Transitie/transformatie behelst de de verandering die de uitbestedende organisatie als gevolg van een nieuw contract (1e of 2e generatie) ondergaat. Een verandering waarvan de voorbereidingen al voorafgaand aan de totstandkoming van het contract dienen aan te vangen, en die meerdere aspecten binnen de bedrijfsvoering raken. In de praktijk behelst een dergelijke verandering, afhankelijk van de scope, meer dan alleen het technisch migreren van de dienstverlening van A naar B. Het gaat hierbij niet alleen om een strakke planning en harde deadlines. Het succes van de verandering wordt zeker mede bepaald door adequate inzet van de soft skills. Hier wordt in de praktijk niet altijd voldoende aandacht op gericht. 

Hieronder vindt u meer artikelen, links, presentaties etc over de transitie en transformatie.

Presentaties
Mastersessie 7, Transitie en transformatie, 9 oktober 2018
Driedaagse Blok 7, Transitie en transformatie, september 2018
Driedaagse Blok 6, HRM Aspecten, september 2018
Mastersessie 6, HRM Aspecten 3 juli 2018
Leading practices for transition planning and execution, presentatie Michiel Blom, seminar september 2013
Case ISS, transitie, re-transitie en hercontractering, presentatie Casper Baghuis, seminar september 2013
Transitiemanagement onderzoek, presentatie Raymond van Gils, seminar september 2013
De leercurve van een transitie, presentatie Raymond van Gils, seminar januari 2012

Seminars / Colleges
College Mindset, door Geert Heling, januari 2018
HRM seminar, januari 2017
Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding, november 2015
Nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ), april 2015
Transitie, november 2014

Artikelen
Gedragscode overgang van werknemers bij een heruitbesteding, werkgroep HRM, Jaarboek OM 2014

Links
Gedragscode overgang van werknemers bij een heruitbesteding (2013)
Gedragscode re-transitie, versie 1.2 (2014) (english version)