Uitgangspunt van een goede sourcing is dat deze gebaseerd is op een sourcingstrategie. De sourcingstrategie van een organisatie dient aan te sluiten op de doelstellingen van de organisatie.  Een juiste strategie omvat onder meer:

-   identificatie van de belangrijkste stakeholders en hun belangen ,
-   profielen van de rolverdeling tussen uitbesteder en leveranciers ,
-   hoe de uitbesteder leveranciers wil aansturen (demand en supply management),
-   criteria voor de keuze van de juiste sourcingvormen.

Hieronder vindt u meer artikelen, links, presentaties etc over de strategievorming.

Presentaties
Driedaagse Blok 1 Strategie en besluitvorming, september 2018
Mastersessie Strategie en besluitvorming, januari 2018
The (IT)sourcing tango, Fons Trompenaars, John Tros en Sebastian Tijl (KPMG) - Congres 2016
Outsourcing als strategisch instrument, Marcel Creemers, PON congres oktober 2013
a.s.r. en sourcing, gewoon boerenverstand, John Adegeest, PON congres 2015

Seminars / colleges
BPO uit de Cloud, juni 2015

Artikelen
Professionalisering sourcing is een must, Arno Hiemcke (Quint), 1 juli 2011 (AG)

Links
Rapport IT-sourcing en Cloud strategie, Jan Evers (Universiteit Twente), 26 maart 2013