Bij de leveringsfase in de sourcing lifecycle gaat het er om hoe organisaties met hun regievoering omgaan en hoe zij de governance op de dienstverlening en outsourcingscontracten inregelen. In de praktijk zijn dit lastige trajecten waarbij een reeds bestaande regie of IT-organisatie wordt gevraagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit in combinatie met het succesvol besturen van dienstverlening, processen, relaties intern en extern, het beleggen van eigenaarschap of de invulling van service integratie maakt het onderwerp van groot belang voor succesvolle dienstverlening over de hele keten: van opdrachtgever en afnemer tot en met leverancier.

Hieronder vindt u meer artikelen, links, presentaties etc over de levering, regie en governance.

Presentaties
2-daagse Blok 6, Regie en governance, februari 2018
PON Mastersessie Regie, oktober 2017
SIAM in de praktijk, Frank Grift (Quint), Arno Gerrits (Sanquin), Wim Peperstraten (T-Systems), Sander Meijer (NS), Hans Veenman (Rogare) - Congres 2016
Agile/DevOps oranje gekleurd, ING’s best practices, Michiel de Vries (ING) en Khaled Dadi (DLA Piper) - Congres 2016
Ketenregie bij MultiChannel Banking, André Huiberse, seminar mei 2013
Kan technologiestandaardisatie ketenregie boeien?, Sven van de Riet, presentatie seminar mei 2013 

Seminar / College
Sturen op XLA, januari 2018
Regie van complexe outsourcingstrajecten, september 2017
Volwassenheid Regie, mei 2017
Kersensensatie, januari 2017

Seminars
Agile werken met DevOps, oktober 2017
Innovatie, december 2016
Verbeteren klant/leveranciersverhouding, januari 2016
Regie en public cloud, november 2016
Beheersing van uitbesteding, december 2015
Regie, september 2015
Agile/Scrum in de praktijk, februari 2015
Innovatie, september 2014
Regie, juni 2014
Demand Management, februari 2014

Artikelen
Regie goes virtual, Ronald Israels, OM augustus 2013
Governance van Complexe Outsourcing Trajecten: een Relationeel Organisatie Perspectief, Joan Baaijens en Marcel van Kooten, augustus 2012
New Governance van IT Sourcing Projecten, Joan Baaijens en Marcel van Kooten, december 2014

Links
PON Paper: 8 geboden van regie, PON werkgroep Regie
Animatiefilm Regie in een digitale wereld, PON