Het Platform Outsourcing Nederland richt zich op partijen die zich bezig houden met IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing.

Waarom PON-lid worden?
Het PON-lidmaatschap biedt veel voordelen. Hieronder volgen de voordelen op een rijtje:

  1. gratis toegang tot PON-events (zoals 9 seminars per jaar, PON Colleges, diverse rondetafelbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten etc.)
  2. gratis PON-boeken
  3. mogelijkheid om te participeren in de diverse werkgroepen van PON
  4. zeggenschap over het beleid van PON
  5. korting op diverse opleidingen
  6. Gratis deelname aan de PON Mastersessies
  7. Gratis bedrijfsprofiel op de website

PON biedt een ongekend netwerk van gedreven professionals uit alle dimensies van outsourcing. Kennisuitwisseling staat centraal, met voldoende ruimte voor netwerken. PON biedt een podium voor interessante initiatieven van zijn leden, bijvoorbeeld door seminars of publicaties te faciliteren die door leden worden verzorgd.

Voor toetreding tot het Platform wordt van partijen verwacht dat ze betrokken zijn bij IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing en bereid en in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren in het Platform in de vorm van actieve participatie. Participatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het deelnemen aan werkgroepen, het organiseren van activiteiten zoals seminars, het publiceren op de website van PON of het actief inbrengen van kennis.