Vacature Manager Verenigingsbureau

PON heeft een Bestuur bestaande uit 8 leden samengesteld uit de diverse bloedgroepen en wordt benoemd door de Ledenvergadering.

Het Bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies en is verantwoordelijk voor de strategie van de Vereniging en het adequaat invullen van de doelstelling van de Vereniging onder andere door kennisontwikkeling en deling op het brede gebied van outsourcing en de onderliggende kennisgebieden zoals regie, contractmanagement, transitie etc.

PON is van de leden en voor de leden dat wil zeggen dat onderlinge samenwerking en netwerking een belangrijke component van de genen vormt. De kennisdeling, overdracht en vorming vindt plaats door middel van een jaarlijks Congres, (bijna)maandelijkse thema seminars, werkgroepen, commissies en cursussen. 

Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor een goede en sluitende financiële huishouding en via de Voorzitter van het Bestuur personele aansturing van het Verenigingsbureau bestaande uit een 
Manager en een Assistant. Het Bestuur en de Raad van Advies zijn onbezoldigd. De medewerkers van het Verenigingsbureau worden vergoed voor hun inspanningen. 
Voor het Verenigingsbureau zijn wij op zoek naar een Manager Verenigingsbureau.

De positie 

 1. Maken van een jaarplanning passend binnen de doelstelling van de Vereniging en de strategie van het Bestuur.
 2. Zelfstandig zorgdragen voor een goede operationele voorbereiding, uitvoering en opvolging van de diverse activiteiten en bijeenkomsten. 
 • a. In overleg met bestuursleden begeleiden van werkgroepen van de vereniging.
 • b. Bedenken van onderwerpen voor seminars, het in overleg met Bestuur zoeken en benaderen van sprekers en het met ondersteuning van de Assistant organiseren daarvan.
 • c. Opvolgen van seminars met tastbare uitkomsten (best practices, lessons learned, tips & trics).
 • d. Het op basis van door Bestuur bepaalde guidance organiseren van het Jaarcongres, inclusief het vinden en benaderen van sprekers en sponsors.

    3. Het pro actief en twee maal per jaar contact onderhouden met de (vertegenwoordigers) van de leden, het terugkoppelen van feedback en vertalen naar voorstellen. Eventueel verloop van leden voorkomen o.a. door uitbreiding van het stakeholders         netwerk bij de leden. Het terugwinnen van vertrokken leden en het taakstellend en pro actief werven van nieuwe leden.
    4. Dagelijks sturing geven aan de secretaresse (parttime zzp-er). 

 
De kandidaat/kandidate  

 1. Vijftien jaar relevante ervaring in IT/BPO outsourcing en/of in (relevant) Verenigingsverband waar leden en klantenbinding een rol speelde.
 2. Ervaring met, gevoel voor de verschillende aspecten van het Outsourcing vak strekt tot aanbeveling.
 3. Ervaring met sponsorwerving en ledenwerving is een pré.
 4. Aantoonbare netwerking vaardigheden én beschikken over relevant netwerk, alsmede commerciële skills zijn een must.
 5. Bereid en in staat om tijdsbesteding flexibel in te vullen, alsmede 50% van de tijd mobiel te zijn.
 6. Financiële vaardigheden en ervaring met budget beheer en inkoop.
 7. Een veranderaar die binnen de door bestuur vastgestelde agenda continue op zoek is naar vernieuwing van onze concepten, activiteiten.
 8. Initiatiefrijk.
 9. Zelfstarter.
 10. Teamspeler die met bestuur sámenwerkt zonder hen te laten werken. 
 11. Snel van begrip en uitvoering.
 12. Representatief “gezicht’ van de Vereniging. 

 
 Wij bieden 

 1. Zelfstandige positie.
 2. Werken in een netwerk van dé outsourcing specialisten en partijen van Nederland.
 3. Een omgeving die in het teken staat van kennisdeling en ontwikkeling.
 4. Uitdagende functie in een Vereniging in transformatie met een groei opdracht.  
 5. Via inhuur constructie gemiddeld 3 dagen in de week met dalen van 2 en pieken van 4 a 5. Jaarcontract, tussentijds opzegbaar met aanzegging van 3 maanden. 

Procedure 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun cv zenden aan www.inhuurdesk.nl o.v.v. PON. 
Voor telefonische informatie : 06-45 898 175 
De sluitingstermijn voor deze procedure is zondag 16-09-2017 18.00 uur 
De eerste selectie zal in de week daarna plaatsvinden door middel van een telefonisch e/o video interview door de voorzitter van het Bestuur mr. Bart L.P. van Reeken en de vicevoorzitter mr. Robert M.J. van Gasteren. 
De finale selectie vindt plaats door een gesprek met een aantal leden van het Bestuur. 
Beoogde startdatum is 01 oktober 2018 
 

Hier kun je meer informatie vinden over de geschiedenis en de missie en visie van PON.