Bij een uitbestedingsrelatie is iedereen op zoek naar de beste samenwerkingsvorm om de doelen te realiseren die partijen voor ogen staan. Hoe dit te bewerkstellingen? Via Best Value of toch ‘klassiek’ inkopen? Wat kunnen we leren van alternatieve samenwerkingsvormen uit de bouw, zoals DBFMO en de 'Alliantie'? Hoe past het Vested-model binnen dit geheel? Enkele van deze modellen zijn al bij eerdere PON-evenementen aan bod geweest en hebben veel stof doen opwaaien. Nu het stof wat is neergedaald, lijkt het een goed moment om enkele modellen eens in samenhang te bekijken. Wat zijn de voor- en nadelen? Wanneer werkt wat het best? 

Powerpoint presentaties:
‘Klassiek’ inkopen en contracteren: waar is dit voor geschikt en waar lopen we vast? door Bauke van Daalen, ISG
Alternatieven voor samenwerking: wat kunnen we leren uit de bouw? door Mark Moolhuizen en Louis Jonker, Van Doorne
Best Value PIPS & Vested Outsourcing: de ‘religies’ nader beschouwd door Jeroen van de Rijt, Best Value Group

Videopresentaties:
‘Klassiek’ inkopen en contracteren: waar is dit voor geschikt en waar lopen we vast? door Bauke van Daalen, ISG
Alternatieven voor samenwerking: wat kunnen we leren uit de bouw? door Mark Moolhuizen en Louis Jonker, Van Doorne
Best Value PIPS & Vested Outsourcing: de ‘religies’ nader beschouwd door Jeroen van de Rijt, Best Value Group