Bij (her)uitbesteding van activiteiten naar derde partijen komt altijd de vraag van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden aan de orde. Als medewerkers op basis van een overgang van onderneming na een (her-)uitbesteding overgaan zullen hun arbeidsvoorwaarden door de nieuwe dienstverlener in beginsel volledig moeten worden voortgezet. Omdat arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op de business case houdt de PON HR werkgroep uitzonderingen op deze regel nauwgezet bij. Tijdens het seminar op 12 januari 2017 gaf de werkgroep een update van:

1. de relevante wetgeving en rechtspraak, waaronder enkele recente arresten van het Europese Hof van Justitie, waar bij de vraag of bepaalde arbeidsvoorwaarden na de overgang moesten c.q. konden worden voortgezet, niet alleen het belang van werknemers in acht werd genomen (behoud van rechten) maar ook het belang van de dienstverlener (het kunnen blijven ondernemen);

2. (her)uitbesteding: leveranciers besteden steeds vaker zelf weer activiteiten uit aan derde partijen, ook wel direct vanaf het begin, zodat per de overgangsdatum de werknemers niet naar de leverancier overgaan (de hoofdaannemer) maar naar een derde partij (subcontractor).

Presentatie harmonisatie arbeidsvoorwaarden door Anita de Jong (Hogan Lovells) en Els de Wind en Cara Pronk (beide Van Doorne)
Presentatie Third party outsourcing door Ron Weggeman (KPN)

U kunt de presentaties in zijn geheel terugkijken (icm de PowerPointpresentaties) via onderstaande links:

Anita de Jong: Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Cara Pronk: Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
Ron Weggeman: Third Party Outsourcing