Het regie vraagstuk blijft actueel en ontwikkelt zich ook. Organisaties beperken zich niet meer tot regie op 1 contract of een set van contracten. Er wordt gekeken naar het geheel van interne en externe verbanden. Dit met als hoger doel om de keten van levering efficiënt te laten opereren over de verschillende betrokken partijen. Peter Wiggers van IBM, Leo van Essen van ABN AMRO en Martijn Alders van ABN AMRO geven aan hoe zij de slag maken van multivendor regie naar Service Integration en Management (SIAM).

Presentatie Peter Wiggers, IBM
Presentatie Leo van Essen, ABN Amro
Presentatie Martijn Alders
Vragensessie