Bij een outsourcing dient er regie plaats te vinden bij  zowel de vraagzijde (demand) als de aanbodzijde (supply) van de dienstverlening. Vaak ligt de focus bij uitbesteding op het managen van het aanbod, waaronder het aansturen van de service providers. Bij het streven naar een betere strategische samenwerking met de service providers is het echter belangrijk om meer duidelijkheid te hebben over de steeds veranderende behoefte van de interne organisatie, de business. Met andere woorden: er is meer aandacht nodig voor demand management.

Demand management, hoe zit het spel in elkaar?, Frits Beijnink, Quint
Regie 3.0, Willemien Fokkens, VGZ