Innovatie is niet langer een proces dat door één organisatie wordt gerealiseerd. Innovatie is een proces waarin meerdere partijen gezamenlijk komen tot nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent iets. Hoe kan je succesvol zijn als je samenwerkt vanuit organisaties met verschillende achtergronden en culturen? Wat doe je dan als bijvoorbeeld leverancier, contractmanager of projectmanager? Hoe werk je samen als snelheid gewenst is? Hoe kan je vertrouwen krijgen in elkaar en wat is het effect van vertrouwen? En wanneer houdt je ‘de kaarten tegen de borst’ of ben je volledig transparant als snelheid bij innovatie gewenst is?

Presentatie gehele college

Video presentatie Leon Dohmen
Video presentatie Clemens van de Broek