Is jouw organisatie klaar voor GDPR? Zo nee, wat moet je minimaal op orde hebben?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland draagt deze wet de titel Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De nieuwe richtlijn heeft als doel om de bescherming van persoonsgegevens van alle burgers in de EU te verbeteren. De GDPR is van toepassing op organisaties van elke omvang in alle regio’s en in alle sectoren. Als zij niet volledig voldoen aan de eisen van de GDPR, lopen zij kans op forse boetes, datalekken en reputatie/imago schade.

Tijdens het seminar is ingegaan op alle aspecten rondom GDPR.

Presentaties:
Frank van Vonderen (VKA)
Henk van Leussen (Moja Rada)
Martin Vliem (Microsoft)

Videopresentaties:
Frank van Vonderen (VKA)
Henk van Leussen (Moja Rada)
Martin Vliem (Microsoft)