Innovatieprojecten moeten vaak snel worden uitgevoerd. En de urgentie om steeds meer innovatieprojecten steeds sneller uit te voeren is groot. Een van de motieven om te outsourcen is versnelling van innovatie.  

Vreemd genoeg is er zowel in de wetenschappelijke literatuur als in vakliteratuur weinig bekend over snelheid in projecten. Ook is er weinig bekend en gestandaardiseerd over hoe snelheid van een project is te meten. Binnen agile methoden is er wel een methode om snelheid te meten. Maar deze is relatief en niet te gebruiken om snelheid van verschillende projecten met elkaar te vergelijken en hiervan te leren.

In dit PON-college gaan we meer begrip en inzicht krijgen in het onderwerp Snelheid in projecten. In het bijzonder zoomen we hierbij in op de context van outsourcingprojecten en projecten waarbij samenwerkingsverbanden met externe leveranciers en medewerkers centraal staan. We vergelijken deze projecten met ‘gewone’ projecten om verschillen in snelheid tussen gewone en outsourcingsprojecten helder te krijgen. ‘Last but not least’ nemen we ook ‘een kijkje in de keuken’ van snelgroeiende organisaties in Nederland. Snelheid in projecten is voor hun een permanente bezigheid. Hier trachten we inzicht te krijgen in de rol die externe partijen spelen binnen deze snelgroeiende organisaties.

Agenda:
1.            Introductie
2.            Het meten van snelheid in projecten
3.            Snelheid in outsourcingsprojecten
4.            Snelheid van snelgroeiende organisaties en de rol van externe partijen  

Locatie
Van Doorne, Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam

Voorlopig programma
15.30 - 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00 - 16.10 uur Opening college door bestuuslid PON
16.15 - 18.00 uur PON College Snelheid in projecten
18.00 - 18.30 uur Napraten tijdens borrel