Boventalligheid, optimale keuzevrijheid en continuiteit van dienstverlening, hoe gaat dat samen? 
VGZ heeft recent een deel van hun IT uitbesteed. Deze middag delen zij graag hun verhaal met u en zullen zij ingaan op voorgaande vraag.
Daarnaast zullen ook een aantal leden van de HRM-themagroep zich over deze vraag buigen.

Voorafgaand aan dit seminar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarvoor je ook van harte bent uitgenodigd.

Locatie
De ALV en het seminar vinden plaats bij Hotel de Witte Bergen in Eemnes

Voorlopig programma
15.15 - 15.30 uur Ontvangst leden voor ALV 
15.30 - 16.00 uur Algemene Ledenvergadering (besloten voor leden)
16.00 - 16.10 uur Ontvangst overige deelnemers seminar
16.10 - 16.15 uur Opening seminar door Grace Peerkhan, bestuuslid PON
16.15 - 18.00 uur Seminar 'Boventalligheid en outsourcing, hoe los je dat op?'
18.00 - 20.00 uur Borrel en buffet