Tijdens het seminar 'Impact van outsourcing op personeel' op 12 december a.s. zal worden ingegaan op het integreren van werknemers van een opdrachtgever of eerdere leverancier in de organisatie van de (nieuwe) leverancier en de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. 

Allereerst wordt ingegaan op de impact van outsourcing op de medewerkers die betrokken zijn bij een uitbestedingen. In dit deel, met een presentatie van Geert Heling, staat met name de emotionele kant van outsourcing centraal. Aansluitend gaan we in op de Arbeidsvoorwaarden harmonisatie, de ‘hardere kant van outsourcing. 

ls er sprake is van een 'overgang van onderneming' zullen de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in beginsel ongewijzigd moeten worden voortgezet.
- Voor pensioenrechten geldt een uitzondering, zodat de leverancier op alle werknemers dezelfde pensioenregeling kan toepassen.
- Ook zijn in de jurisprudentie uitzonderingen ontwikkeld voor bedrijfsgebonden voorwaarden, zoals aandelenregelingen, winstuitkeringen en kortingsregelingen op producten die de leverancier niet levert, die op een redelijke wijze kunnen worden afgekocht.
Het komt vaak voor dat bij de leverancier verschillende arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Kunnen die worden geharmoniseerd?
Leveranciers lopen tegen complexe juridische regels op, met name als het voorwaarden uit CAO's betreft.

De panelleden zullen ingaan op de (beperkte) mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden na een overgang te wijzigen. Twee HR professionals, André Mulder van Atos en Daan Richter van IBM zullen diverse wijzen om te harmoniseren bespreken, bijvoorbeeld het tijdelijk bevriezen van arbeidsvoorwaarden, het toekennen van toeslagen en het overeenkomen van een nieuw voorwaardenpakket. Ook zullen zij ingaan hoe te handelen als werknemers niet willen meewerken!

Twee juristen, Anita de Jong van Hogan Lovells en Els de Wind van Van Doorne, zullen mede aan de hand van recente rechtspraak, tips geven om de gewenste harmonisatie zo effectief mogelijk aan te pakken.

Om aan te sluiten bij de behoefte in de praktijk en een actieve discussie te bevorderen ontvangen wij graag vooraf vragen, die we aan de panelleden zullen voorleggen.

Voorafgaand aan dit seminar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats waarvoor je ook van harte bent uitgenodigd.
De ALV en het seminar vinden plaats bij Hotel De Witte Bergen te Eemnes.

Programma:

15.15 - 15.30 uur  Ontvangst leden voor ALV
15.30 - 16.00 uur  Algemene Ledenvergadering PON (besloten voor leden)

16.00 - 16.10 uur  Pauze - ontvangst overige deelnemers seminar

16.10 - 17.40 uur  Seminar Impact  van outsourcing op personeel

  • Opening seminar door Bauke van Daalen, secretaris PON
  • "Impact van outsourcing op de medewerkers" door Prof. Geert Heling PHD, Professor of Organizational Behavior;
  • Paneldiscussie waarin de mogelijkheid wordt geboden vragen te stellen aan een panel van deskundigen 

17.40 - 18.00 uur  Uitreiking PON Scriptieprijs 2017

18.00 - 20.00 uur  Netwerkborrel en buffet