De zesde van in totaal zeven sessies vindt plaats op 10 oktober* en heeft als onderwerp Levering, regie en governance

In deze mastersessie behandelen de twee docenten de veranderingen die op ICT en regieorganisaties afkomen. Met de verandering in het sourcing landschap van klanten  komen er, naast de reeds bestaande,  ook nieuwe uitdagingen af op regieorganisatie. Dit heeft invloed op hoe organisaties het hun regievoering omgaan en hoe zij de governance op dienstverlening en outsourcingscontracten inregelen. In de praktijk zijn dit lastige trajecten waarbij een reeds bestaande Regie of IT-organisatie wordt gevraagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit in combinatie met het succesvol besturen van dienstverlening, processen, relaties intern en extern, het beleggen van eigenaarschap of de invulling van service integratie maakt het onderwerp van groot belang voor succesvolle dienstverlening over de hele keten: van opdrachtgever en afnemer tot en met leverancier.
De docenten staan uitgebreid stil bij de inrichting van de regieorganisatie en de daarbij behorende governance. Vanuit de praktijk worden kritische succesfactoren en valkuilen geduid die regieorganisatie vanaf de werkvloer tot en met management tegenkomen. Uitgangspunt van een succesvolle benadering hierbij zijn een integrale aanpak, (project) management benadering en voldoende aandacht voor “Management of Change”.  
In deze PON Mastersessie brengen de docenten een mix van theorie, kennis en praktijkervaring, met een verdere uitdieping op bepaalde onderwerpen in dialoog met de deelnemers.  Om deel te nemen is ervaring gewenst. 

De PON Mastersessies zijn gratis toegankelijk voor maximaal twintig deelnemers waarbij we streven naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ledenlijst. En vinden in de vroege morgen van 7.30 uur tot 10.00 uur  plaats bij De Brauw in Amsterdam. Voor de deelnemers staat een ontbijtbuffet klaar!

Heb je interesse om aan deze Mastersessie deel te nemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@platformoutsourcing.nl

* datum onder voorbehoud