De vierde van in totaal zeven sessies vindt plaats op 20 juni* en heeft als onderwerp HRM Aspecten

In deze mastersessie behandelen de twee docenten, aspecten zoals de HR businesscase, de HR rol bij de leverancier-selectie en de transitie, de rol van de vakorganisaties  en/of de ondernemingsraden komen aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de impact van de uitbesteding op het welzijn van de betrokken medewerkers. Het belang van effectieve communicatie maar ook hoe om te gaan met emotie, houding en gedrag van de betrokken medewerkers.
Uitgangspunt is de toepasselijke wet- en regelgeving: de “Wet Overgang van  Onderneming” en de “Acquired Rights Directive”.

De genoemde onderwerpen worden op een interactieve wijze behandeld, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktijk cases. Om deel te nemen is ervaring gewenst. 

De PON Mastersessies zijn gratis toegankelijk voor maximaal twintig deelnemers waarbij we streven naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ledenlijst. En vinden in de vroege morgen van 7.30 uur tot 10.00 uur  plaats bij De Brauw in Amsterdam. Voor de deelnemers staat een ontbijtbuffet klaar!

Heb je interesse om aan deze Mastersessie deel te nemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@platformoutsourcing.nl

* datum onder voorbehoud